Til Fagfolk

Kvinder der har været udsat for vold, kan ringe til Gaia Krisecenter døgnet rundt. Kvinden kan selv henvende sig, ligesom offentlige myndigheder (sagsbehandler, læge, politi eller skadestue) også kan henvise kvinden til et krisecenter for kvinder. Det er lederen på Gaia Krisecenter i Aarhus, der træffer afgørelse om optagelse på krisecentret jf. Servicelovens § 109 stk. 3.

Vi er af den overbevisning, at den bedste hjælp kvinden kan få er igennem samarbejde mellem de instanser, der er relevante i det enkelte tilfælde. Vi lægger derfor STOR vægt på tværfagligt samarbejde og glidende overgange for at sikre den nødvendige tryghed for kvinden og hendes eventuelt medfølgende børn.

Vi vægter en høj faglighed i visitationsprocessen for at sikre, at det er de rette kvinder, der får det rette tilbud.

Det vil vi sikre dels ved at klæde vores medarbejdere på, så de har en høj faglighed indenfor voldsområdet og dels ved at have en gennemsigtig procedure, der skal sikre kvalitet og ensartethed i visitationen.
Vi ved, hvad vores kerneopgave er, og vi gør det, vi siger, vi gør.
Der skal ikke være nogen tvivl om, hvad der er vores opgave, og hvilken indsats, der ligger andre steder.
Vi skal hver især gøre det, vi er bedst til.
Vi har derfor stor respekt for andres faglighed og forventer ligeledes det samme den anden vej.

Vi er altid tilgængelige på telefonen og står gerne til rådighed for spørgsmål, råd og vejledning, hvis der skulle opstå tvivl, om en kvinde er i målgruppe hertil, eller om der er et andet tilbud, der vil være mere egnet.

I tilfælde af at vi ikke har nogen pladser ledige, kan vi også være behjælpelig med at oplyse, hvilke krisecentre der har ledige pladser.

Ydeligere information

Opholdsplaner

På Gaia Krisecenter udarbejder vi sammen med kvinden en opholdsplan, som løbende tilpasses kvindens aktuelle situation. Opholdsplanen er et redskab, der følger kvinden under opholdet og som bruges som arbejdsredskab til at opnå de mål, der opsat for – og i samarbejde med – kvinden.

Sikkerhedsplaner

Der vil under opholdet blive udarbejdet en sikkerhedsplan, som omhandler både den ydre- og indre sikkerhed.


Det kan eksempelvis være afklaring af hendes fysiske sikkerhed – er der risiko for opsøgning, afklaring på hvor farlig voldsudøveren er, afdækning af volden, trusselsniveauet og om han er opsøgende eller truende på telefon, sociale medier, mail mv.


Sikkerhedsplanen er et værktøj, som kvinden kan bruge både under og efter krisecenteropholdet.
Sikkerhedsplanen er med til at forberede kvinden på situationer, hun er bange for, og give hende handlemuligheder når og hvis situationen opstår.

Netværk

Vi har stort fokus på netværket. Det kan være familie, venner, kollegaer eller andre aktører i civilsamfundet.


For børnene vil vi forsøge at holde kontakt til daginstitutioner, skoler, venner og familie.

Kost 

For at skabe de bedst mulige betingelser for restitution og trivsel har vi valgt at prioritere kosten højt.

Vi har derfor ansat en køkkendame, der i samarbejde med kvinderne skal lave alle måltider. Det vil dels give kvinden mulighed for at øve sig i at socialisere igen og dels give hendes noget inspiration til madlavning.
Vi ved, at når man er presset, kan det være svært at finde overskud til indkøb og madlavning, og man vil derfor ofte ty til de nemme og ofte dyrere løsninger. I de tilfælde kvinderne ønsker det, kan køkkendamen bistå med råd og vejledning til en mere økonomisk og fornuftig husholdning.

Der er fuld kost med i takstprisen, både for kvinder og børn.

Scroll to Top

Skriv til os

Hos Gaia Krisecenter betyder trygheden og din sikkerhed alt. Vi bruger et sikker mail system, så du trygt kan tage kontakt til os.

Tryk på knappen herunder og du vil blive ført videre til vores sikker mail.