Fonden Gaia
Krisecenter i Aarhus
og Oustruplund

Vi ved ikke, hvem du er, når du kommer ind ad døren hos os første gang. Til gengæld kender vi alt til det, du vil slippe væk fra. Vi ved, hvordan vi kan hjælpe dig og dine børn ud af volden.

Livet er smukt, og vi brænder for at give dig trygheden til at leve det frit igen.

På Fonden Gaia Krisecenter Aarhus og Oustruplund finder du den trygge, hjemlige og sikre favn, du kan læne dig ind i, når du har brug for kvalificeret hjælp til at komme ud af volden. Der er plads til dig og dine, præcis som I er.

Vi helt nede på jorden. Vi er uhøjtidelige, varme og rummelige. Alle mennesker er forskellige, alle dage kan føles forskellige, og vi står klar til at rumme det hele sammen med dig. For når du har det godt, har vi det godt.

Nogle dage giver vi dig et tiltrængt grin, andre dage får du en skulder at græde hos, nogle dage får du lov at være i fred og andre dage hjælper vi dig med de drømme, du har for dit liv.

Fælles for alle dage er, at vi skaber sikkerhed i hverdagen på en måde, som føles rigtig for dig. For når du føler dig sikker, kan der med tiden skabes overskud til at komme hen mod det liv, du virkelig ønsker dig.

Du kan nemlig få et liv fri for vold og fyldt med livskvalitet.

Det er dét, vi er her for at give dig.

Vision

Fonden Gaia Krisecenter ønsker at være et krisecenter, der går i front for at bygge bro mellem de instanser, der er inden for voldsområdet med henblik på at optimere indsatsen for voldsudsatte kvinder og deres børn. Målet er, at de kan komme styrket ud på den anden side, så de kan klare sig uden støtte og undgå at komme i kontakt med vold igen.

Mission

Fonden Gaia Krisecenter i Aarhus og Oustruplund vil hjælpe mennesker, der er i krise eller en socialt udsat position med at skabe mening og sammenhæng i deres liv. Dette opnås gennem alternative fortællinger af deres livshistorie, som hjælper dem til at få øje på andre handlemuligheder og dermed en oplevelse af højere grad af frihed.

Det vil vi gøre ved at tilbyde et helhedsorienteret og kvalificeret tilbud, der har fokus på at hjælpe det enkelte menneske med at få så meget styrke og integritet, at de hurtigst muligt kan komme ud at leve et selvstændigt liv på egne ben. Tilbuddet skal derfor indeholde en sammenhængende og målrettet indsats, der har fokus på den enkeltes kompetencer og ressourcer fra start til slut.

På den måde skabes en rød tråd igennem indsatsen fra det helhedsorienterede perspektiv til det enkelte menneskes behov.

Værdier

Faglighed

Vi vil sikre en faglig, professionel og kvalificeret tilgang.


Det vil vi gøre ved at udvikle og opkvalificere kompetencer igennem vidensdeling, efteruddannelse samt indhentning af ny viden på området. Dette med respekt for egen og andres faglighed.

Autencitet

Vi gør det, vi siger, vi gør.


Det vil vi gøre ved at sikre tydelighed og forudsigelighed, og at relationen bygger på et ærligt, nærværende og troværdigt grundlag.

Tilgængelighed

Vi vil være synlige og tilgængelige både internt og eksternt.


Det vil vi gøre ved så vidt muligt at åbne døren for dem, der har behov for det, at telefonen altid er åben samt at personalet er en aktiv del af huset såvel som i det offentlige rum.

Trivsel

Når du har det godt, har vi det godt.


Vi vil skabe et rum og sted, hvor man trives, så der er overskud til udvikling.
Det gør vi ved, at der er balance mellem forventninger og krav, og derved fremme at tingene lykkes, store som små.

Engagement

Vi vil tilstræbe en fair og retfærdig behandling af det enkelte menneske.

Det vil vi gøre ud fra en helhedsorienteret tilgang ved at afdække og belyse en sag ud fra alle vinkler. Vi vil følge tingene til dørs ved hjælp af en målrettet og sammenhængende indsats.

Respekt

Vi vil behandle mennesker ens ved at behandle dem forskelligt.


Det vil vi gøre ved at have respekt for forskellighed og individualitet ved at møde mennesket med forståelse uden at møde dem forudindtaget og dømmende.

Organisation

Fonden Gaia Krisecenter i Aarhus og Oustruplund er en fond, hvis formål er at fremme livskvaliteten hos mennesker i alle aldre. Vi er en nonprofit organisation med en professionel bestyrelse, der skal bidrage til at sikre en fagligt velfunderet og økonomisk velkonsolideret organisation. Eventuelle disponible midler i fonden kan udelukkende bruges til aktiviteter, projekter e.l., der fremmer fondens formål.

Vi har indgået en formaliseret samarbejdsaftale med Mødrehjælpen, der skal være med til at optimere indsatsen for voldsudsatte kvinder og deres børn igennem en sammenhængende og helhedsorienteret indsats.

Fonden er godkendt af Socialtilsyn Midt og vil løbende blive evalueret. Yderligere oplysninger kan tilgås på Tilbudsportalen.

Bestyrelse

Fonden Gaia Krisecenters bestyrelse består af:

Formand

Pernille Kristoffersen
National rådgivningschef i Mødrehjælpen

Næstformand

Camilla Holdorff Nielsen
Vicepolitiinspektør i Forebyggelses- afdelingen ved Østjyllands Politi

Bestyrelsesmedlem

Mette Koudal
Børne- og familiechef i Norddjurs Kommune

Bestyrelsesmedlem

Kirsten Hassing Nielsen
Leder ved Aarhus Retshjælp

Medarbejderrepræsentant

Iben Hultmann
Socialfaglig Rådgiver

Forstander

Anita Lund Clausen
Stifter af Fonden Gaia Krisecenter
Scroll to Top

Skriv til os

Hos Gaia Krisecenter betyder trygheden og din sikkerhed alt. Vi bruger et sikker mail system, så du trygt kan tage kontakt til os.

Tryk på knappen herunder og du vil blive ført videre til vores sikker mail.