Mit barn på krisecenter

Når et barn flytter ind på Gaia krisecenter, er det fordi de som oftest har oplevet vold i familien. Når barnet ankommer til krisecenteret, har vi stedet og rammerne til at skabe ro omkring barnet, og skabe fornemmelsen af sikkerhed. Vi skaber rammerne for at kunne tale med barnet, om det oplevede, hvis barnet ønsker det.
Efter indflytning vil vi tilbyde samtaler, i samarbejde med dig, så vi kommer til at kende dit barn og dig bedre. Derved kan vi hjælpe til, at jeres ophold bliver så godt som muligt.

På Gaia Krisecenter har vi pædagoger ansat, som har et særligt fokus på børnene. Du skal som udgangspunkt selv passe dit barn, under ophold hos os. Vi tilbyder pasning, når du har vigtige møder, både i og uden for huset. Dette skal altid aftales med pædagogen og kontaktpersonen, vi vil altid tage hensyn til både dig og dit barn samt barnets alder.
Vi har aktiviteter i huset, som både du og dit barn kan deltage i. Vores aktiviteter er med til at skabe ro og afveksling i hverdagen. Vi tilrettelægger aktiviteter for de børn som opholder sig på krisecenteret med udgangspunkt i alder.

Du og dit barn tilbydes efter et par dage, en samtale med pædagogen og en kontaktperson. Vi vil tale om hvad det betyder for jeres familie at bo på et krisecenter, dit barn vil få mulighed for at fortælle om det som er oplevet. Vi vil sammen med dig og barnet lægge en plan i forhold til barnets deltagelse i daginstitution eller skole m.v.

Vi indhenter straffe og børneattester på alle.

Børn på Krisecenteret

Målet med arbejdet med børnene er:

  • At skabe rammer og forudsigelighed i forhold til barnets aktuelle hverdag på krisecenteret.
  • At barnet føler sig set og hørt, og vi tager barnets oplevelsers alvorligt.
  • Bearbejdning af de oplevelser som barnet har overværet og / eller selv været udsat for.

Under opholdet er der mulighed for:

  • At barnet tilbydes samtaler med pædagogen – uanset barnets alder
  • Mor / barn samtaler sammen med pædagogen
  • Hjælp til kontakt med skole, daginstitution og øvrige instanser
  • Hjælp til iværksættelse af aktiviteter til dig og barnet
Det er en målsætning for os, at du forbliver den vigtigste omsorgsperson, for det er dig der kender dit barn bedst, også mens du bor i vores hus.

Psykologsamtaler til børn på Krisecentret:

I følge Serviceloven har dit barn krav på psykologbehandling, når barnet følger med dig på Krisecentret. Vi formidler kontakten til en psykolog efter aftale med dig. Dit barn kan få op til 10 psykologsamtaler.

Underretningspligt:

Du har mulighed for at opholde dig anonymt på et krisecenter. Men hvis du medbringer dine børn under 18 år, har vi underretningspligt, jvf. Serviceloven.

Vi sender aldrig en underretning uden at involvere dig som mor.

En underretning skal altid ses som en hjælp, da det giver kommunen mulighed for at tilbyde dig den hjælp, som i som familie har behov for.
Scroll to Top

Skriv til os

Hos Gaia Krisecenter betyder trygheden og din sikkerhed alt. Vi bruger et sikker mail system, så du trygt kan tage kontakt til os.

Tryk på knappen herunder og du vil blive ført videre til vores sikker mail.